Arbeidstafel loge De Vriendschap, Arbeidsjaar 2016-2017

November

B

 

7

19.00 uur – bestuursvergadering

20.00 uur comparitie 1e graad: De toekomst van de orde in het algemeen en die van loge De Vriendschap in het bijzonder

 

T

14

19.30 uurOpen Loge 2e graad: Hoger loon Br Theo van W als aan alle voorwaarden is voldaan.

 

21

20.00 uur : ongewone comp.: belangstellendenavond voor mannelijke profanen; spreker: Br\ Theo  

 

28

20.00 uur – comp. 1e graad: Herdenking 207-jarig bestaan met inleiding door Br Evert. Indisch Broedermaal

 

 

December

B

5

20.00 uur – geen comp.  i.vm Sinterklaas

T

10

ZATERDAG - 17.00 uur, Sylvester met partners: eerst een glas, dan om 18.00 uur tempelbijeenkomst met een overpeinzing door Br Redenaar, gevolgd door een diner om 19.15 uur

 

12

Geen comparitie (kerstvakantie)

 

19

 

Geen comparitie (kerstvakantie)

 

26

Geen comparitie (kerstvakantie)

 

Januari 2016

 

2

Geen comparitie (kerstvakantie)

T

9

19.30 uur  open loge 1e graad: Winter St. Jan

 

 

16

20.00 uur – comp. 1e graad:  Br\ Jon van A: ‘titel volgt’

 

23

20.00 uur – comparitie 1e graad: Leerlingbouwstuk Br \ Sander Z

 

30

20.00 uur – 3e graad Meester vergadering over hoger loon van Sander Z

20.15 comparitie 1e graad:

 

Februari

B

6

19.00 uur – bestuursvergadering

20.00 uur –  comp. 1e graad: Br\ Jan Willem  S : ‘Het Eeuwige Oosten’

T

13

19.30 uur –  open loge 2e graad: Hoger loon Sander Z als aan alle voorwaarden is voldaan.

 

20

20.00 uur  comparitie 2e graad: Gezelleninstructie door Br \ 1ste Opziener

 

27

20.00 uur – comp. 1e graad: 20.00 uur –  comp. 2e graad: Gezellen bouwstuk Br \ John G


Maart

B

6

19.00 uur – bestuursvergadering: concept jaarverslag en concept financiële stukken 2013

20.00: 3e graad Meester vergadering over verheffing van John Galinsky

20.15 uur –  comp. 1e graad: bouwstuk Br \ Frank Geerling ‘Paul van Vlietacademie voor vrijmetselaars?’

T

13

19.30 uur –  open loge 3e graad: Verheffing Br \ John Galinsky als aan alle voorwaarden is voldaan. Met broedermaal.

 

20

20.00 uur – comparitie 3e graad: Meesterinstructie

 

27

Tweede Paasdag – geen comparitie

 

April

B

 

3

20.00 uur – comp. 1e graad: Bouwstuk door Br ∴Ed Figee: ‘Is een vrijmetselaar een beter lobbyist?”

T

10

20.00 uur – comp. 1e graad: Bouwstuk door Br ∴ Raymond van Bohemen: ‘Het goede doel’

 

17

20.00 uur – Algemene Leden Vergadering met o.m. het Algemeen jaarverslag, afsluiting boekjaar 2014 en bestuursverkiezingen 2015-2016.

 

24

20.00 uur – comp. 1e graad: Bouwstuk door Br ∴ Frans Krul: ‘In u zelve’

 

Mei

B

1

20.00 uur comparitie 1ste graad: bouwstuk door Br ∴ Charley Vos

T

8

20.00 uur comparitie 2ste graad: Leerlinginstructie door Br 2de opziener

 

 

15

Tweede Pinksterdag: geen comparitie

 

22

20.00 uur comparitie 1ste graad:

 

29

20.00 uur comparitie 1ste graad:

 

 

Juni

B

5

19.00 uur – bestuursvergadering

20.00 uur – comp. 1e graad: Collegium Maconicum

T

12

19.30 uur – Zomer Sint Jan: installatie nieuwe bestuursleden

 

19

Zomervakantie

 

26

Zomervakantie