Arbeidstafel loge De Vriendschap, Arbeidsjaar 2018-2019

 

(versie 7 april 2019)

 

T =  tempel beschikbaar 2e maandag van de maand

B = bestuursvergadering 1e maandag van de maand (een enkele uitzondering daargelaten)

M = meestervergadering

!! = uitzonderlijke activiteit

 

Nota bene: op besloten avonden is het mogelijk ook manlijke profanen uit te nodigen wat mogelijk kan leiden tot nieuwe, zeer begeerde en gewenste aanwas van De Vriendschap.

 

September

 

3

Geen comparitie

T

10

19.30 - opening werkjaar in forma (blauwe tempel)

 

 

17

20.00 uur: comparitie 1e graad: opening werkjaar in de Loge door de A\M\ Jaarplan Achtbare Meester + Arbeidstafel Br Redenaar

 

24

20.00 uur: comparitie 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 

Oktober

B

 

1

19.00 uur: bestuursvergadering

20.00 uur: comparitie 1e graad Br\ Arnoud Vos “Saamhorigheid”

T

8

20.00 uur: comparitie 1e graad Br\ Rick Koch “De dertiger”

 

 

15

20.00 uur: comparitie 1e graad: evaluatie werkgroepen

 

 

22

20.00 uur: comparitie 1e graad Br\John van Ahee

 

29

20.00 uur: comparitie 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 


November

B

 

5

19.00 uur: bestuursvergadering

20.00 uur: open avond belangstellenden. Spreker: Br\Theo van Wijk

T

12

20.00 uur: comparitie 1e graad: Br\ Guido Stordiau “Van rituaal tot urinaal”

 

19

20.00 uur – comp. 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 

26

20.00 uur – comp. 1e graad: Herdenking 209-jarig bestaan van Loge De Vriendschap; Indisch broedermaal. Inleider: Br\Evert Mutter

 

December

B

3

19.00 uur: bestuursvergadering

20.00 uur –  comp. 1e graad: Br\Theo van Wijk “Haruki Murakami

T

10

20.00 uur – Instructie maçonnieke thema’s in blauwe tempel, niet in forma

 

15

17.00 uur, Sylvester met partners: eerst een glas, dan om 18.00 uur tempelbijeenkomst met een overpeinzing door Br Redenaar, gevolgd door een diner om 19.15 uur

 

17

 

Geen comparitie (kerstvakantie)

 

24

Geen comparitie (kerstvakantie)

 

31

Geen comparitie (kerstvakantie)

 

Januari 2018

 

7

Geen comparitie (kerstvakantie)

T

14

19.30 uur –  open loge 1e graad: Winter St. Jan

 

 

21

20.00 uur – comp. 1e graad: Br\Erik Dekker

 

28

20.00 uur – comparitie 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 

 

Februari

B

4

19.00 uur – bestuursvergadering

20.00 uur –  comp. 1e graad: terugkoppeling werkgroepen

T

11

20.00 uur –  comp. 1e graad: Br\Percy Stubbs

 

18

20.00 uur – comp. 1e graad: Br\Ben van der Harst “Project Nicaragua”

 

25

20.00 uur – comp. 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 


Maart

B

4

19.00 uur – bestuursvergadering: concept jaarverslag en concept financiële stukken 2018

20.00 uur –  comp. 1e graad: open comparitie Br\Arnoud Vos + minicomparitie

T

11

20.00 uur – comparitie equinox + speciaal rituaal

 

18

20.00 uur – comp. 2e graad: gezellenbouwstuk Br\Sander Zwaving

 

25

20.00 uur – comp. 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 

April

B

 

1

19.00 uur – bestuursvergadering

20.00 uur – Meestervergadering mbt cie. van onderzoek 2 kandidaten

20.15 uur – comp. 1e graad: Br\Edward Figee

T

8

20.00 uur – comp. 1e graad:  Br\John van Ahee

 

15

20.00 uur – Algemene Leden Vergadering met o.m. het Algemeen jaarverslag, afsluiting boekjaar 2018 en bestuursverkiezingen 2019-2020.

 

22

Pasen: geen comparitie

 

29

20.00 uur – comp. 1e graad: arbeiden in werkgroepen

 

Mei

B

6

19.00 uur: bestuursvergadering

20.00 uur: comparitie 3e graad: meesterinstructie

T

13

19.30 uur: open loge 1ste graad: inwijding

 

20

20.00 uur: comparitie 1e graad: Br\Jeroen Martinot

 

27

19.30 uur: open loge 1ste graad: inwijding

 

 

Juni

B

3

20.00 uur: comparitie 1e graad: Br\Lex de Bruyn Kops

T

10

Pinksteren: geen comparitie

 

17

19.30 uur – Zomer Sint Jan: installatie nieuwe bestuursleden (tempel regelen!!)

 

24

Zomervakantie