Arbeidstafel loge De Vriendschap, Arbeidsjaar 2020-2021

 

(versie 31 december 20200

T =  tempel beschikbaar 2e maandag van de maand

B = bestuursvergadering 1e maandag van de maand (een enkele uitzondering daargelaten)

M = meestervergadering

!! = uitzonderlijke activiteit

 

Nota bene: op besloten avonden is het mogelijk ook manlijke profanen uit te nodigen wat mogelijk kan leiden tot nieuwe, zeer begeerde en gewenste aanwas van De Vriendschap.

 

 In verband met de corona crisis zijn alle werkzaamheden van onze loge voorlopig gestaakt.

Wij hopen medio 2021 weer bijeen te komen.